Privacy Policy

 

Drs Kelly Weekers beheert en is eindverantwoordelijk voor de organisatie (Oosterend 13,,1251 HM Laren). Zij is zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in haar organisatie en ziet het als haar verantwoordelijkheid om voor jouw privacy te zorgen. Deze Privacy Policy geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Kelly Weekers gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Kelly Weekers uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Kelly Weekers beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

Kelly Weekers verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Kelly Weekers en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer, en
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Welke gegevens verzamelen wij:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • mailadres
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken als je een online programma van Kelly Weekers gaat volgen
  • bankrekeningnummer enkel bij afname van een product van Kelly Weekers

Doeleinden

We gebruiken je e-mail adres en volledige naam voor het versturen van de Kelly Weekers nieuwsbrief, mails voor als u zelf heeft ingeschreven voor een gratis challenge dan wel een online programma of om op de hoogte te worden gehouden over Kelly’s aankomende activiteiten. Deze gegevens worden gebruikt voor het personaliseren van deze nieuwsbrief en mails. Omdat wij samenwerken met MailChimp worden je e-mail adres en volledige naam overgebracht naar MailChimp servers en daar ook opgeslagen. MailChimp heeft daarbij ook het recht deze gegevens te delen met sub verwerkers. Wij werken ook samen met Teachable waar de online cursussen kunnen worden gevolgd. Je krijgt hier toegang toe als je een ticket koopt en automatisch op de Teachable.com terecht komt waar jezelf een account kan aanmaken.

Omdat wij samenwerken met ook Teachable wordt hier de betaling via gedaan en zijn hier jouw gegevens opgeslagen (zoals voornaam, achternaam, mailadres en inloggegevens). Je kunt ten alle tijden jouw gegevens aanpassen of verwijderen.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op www.kellyweekers.com zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Dit Privacy Policy is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Wijzigingen

Privacy Policy Kelly Weekers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Policy. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevenspage2image3736992

De bezoeker dan wel afnemer van een product van Kelly Weekers heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Je hebt het recht om de toestemming, om je gegevens te bewaren, zolang je ingeschreven staat op mijn mailinglist in te trekken. Je kunt ons elk moment vragen je gegevens te verwijderen. Als je je per direct wilt laten verwijderen uit de mailinglist, stuur dan een e-mail aan info@kellyweekeres.com en dan zullen wij je binnen 5 werkdagen bevestigen dat je gegevens zijn verwijderd. Kelly Weekers kan de persoon in kwestie in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.kellyweekers.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

page2image3737824