Privacy Policy

Privacy Policy

MOONSHOT COACHING B.V. beheert en is eindverantwoordelijk voor de organisatie (Oosterend 13, 1251 HM Laren). MOONSHOT COACHING B.V. is een bedrijf van Kelly Weekers en Moniek van Rheenen. Zij zijn zich ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in hun organisatie en zien het als hun verantwoordelijkheid om voor jouw privacy te zorgen. Dit privacy beleid geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan MOONSHOT COACHING B.V. gegevens van je verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert MOONSHOT COACHING B.V. je privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Dit houdt onder meer in dat je persoonsgegevens door MOONSHOT COACHING B.V. beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

MOONSHOT COACHING B.V. verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van de relaties van dit bedrijf. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  1. Het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van MOONSHOT COACHING B.V. en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
  2. Het beoordelen en accepteren van (potentiële) klanten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer,
  3. Het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die je beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om je te informeren. Je persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden.

Welke gegevens verzamelen wij:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • mailadres
  • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account aan te maken als je een online programma van Kelly Weekers gaat volgen
  • bankrekeningnummer enkel bij afname van een product van Kelly Weekers

Doeleinden

We gebruiken je e-mailadres en volledige naam voor het versturen van de MOONSHOT COACHING B.V. nieuwsbrief, de mails voor als je je hebt ingeschreven voor een gratis challenge dan wel een online programma, of om op de hoogte te worden gehouden over MOONSHOT COACHING B.V.’s aankomende activiteiten. Deze gegevens worden gebruikt voor het personaliseren van deze nieuwsbrief en mails. Omdat wij samenwerken met MailBlue worden je e-mail adres en volledige naam overgebracht naar de MailBlue-servers en daar ook opgeslagen. MailBlue heeft daarbij ook het recht deze gegevens te delen met subverwerkers. Wij werken ook samen met Teachable waar de online cursussen kunnen worden gevolgd. Je krijgt hier toegang toe als je een ticket koopt en automatisch op de Teachable.com terecht komt waar je zelf een account kan aanmaken. Omdat wij samenwerken met Teachable wordt hier ook de betaling gedaan en zijn hier jouw gegevens opgeslagen (zoals voornaam, achternaam, mailadres en inloggegevens). Je kunt ten alle tijden jouw gegevens aanpassen of verwijderen.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op jouw voorkeuren worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van cookies via de instellingen van je browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website. Op www.kellyweekers.com en www.moonshot-coaching.com zijn sociale media buttons aanwezig. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Websites van derden

Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden die via deze website kunnen worden bezocht.

Wijzigingen

Privacybeleid MOONSHOT COACHING B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Aanpassing van klantgegevens

De bezoeker dan wel afnemer van een product van MOONSHOT COACHING B.V. heeft ten allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Je hebt het recht om de toestemming om je gegevens te bewaren zolang je ingeschreven staat op mijn mailinglist in te trekken. Je kunt ons op elk moment vragen je gegevens te verwijderen. Als je je per direct wilt laten verwijderen uit de mailinglist, stuur dan een e-mail naar support@moonshot-coaching.com en dan zullen wij je binnen 5 werkdagen bevestigen dat je gegevens zijn verwijderd. MOONSHOT COACHING B.V. kan de persoon in kwestie in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door www.moonshot-coaching.com voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

page2image3737824